Coupon
Kardiologija : Angina Pektoris, Dispneja, Stent, Kateterizacija Srca, Princmetalova Angina, Angioplastika, Defibrilacija Srca, Angiog
by Izvor Wikipedia


Overview - izvor: Wikipedia. Stranice: 64. Poglavlja: Angina pektoris, DispneJa, Stent, KateterizaciJa srca, Princmetalova angina, Angioplastika, DefibrilaciJa srca, AngiografiJa, Holter EKG, Perkutana koronarna intervenciJa, Koronarna angiografiJa, Kateterska ablaciJa, Ateroskleroza, CiJanoza, Pretkomorski defekt septuma, Kardiopulmonalna reanimaciJa, Restenoza, Sr?ani ciklus, KardiomiopatiJa, Srce, Bioresorptivni stent, Kavasakijeva bolest, Kardiogeni ok, Cirkulatorni sistem ?oveka, ?arls Doter, Duktus arteriozus, Krvni sudovi, KristiJan Barnard, Renin-angiotenzin sistem, Adenozin, Vena, Digitoksin, Kapilar, Andreas Grincig, Dreslerov sindrom, Koronarne arterije, Donja uplja vena, Plu?na cirkulaciJa krvi, PeJsmeJker.  Read more...

 
Paperback
  • $19.99
  • 10% Off for Members Club Price
    $ 17.99

Add to Cart + Add to Wishlist

In Stock.

This item is Non-Returnable.
Free Shipping is not available for this item.
 
> Check In-Store Availability

In-Store pricing may vary

 
 
New & Used Marketplace 1 copy from $52.64
 
 
 

More About Kardiologija by Izvor Wikipedia
 
 
 
Overview
izvor: Wikipedia. Stranice: 64. Poglavlja: Angina pektoris, DispneJa, Stent, KateterizaciJa srca, Princmetalova angina, Angioplastika, DefibrilaciJa srca, AngiografiJa, Holter EKG, Perkutana koronarna intervenciJa, Koronarna angiografiJa, Kateterska ablaciJa, Ateroskleroza, CiJanoza, Pretkomorski defekt septuma, Kardiopulmonalna reanimaciJa, Restenoza, Sr?ani ciklus, KardiomiopatiJa, Srce, Bioresorptivni stent, Kavasakijeva bolest, Kardiogeni ok, Cirkulatorni sistem ?oveka, ?arls Doter, Duktus arteriozus, Krvni sudovi, KristiJan Barnard, Renin-angiotenzin sistem, Adenozin, Vena, Digitoksin, Kapilar, Andreas Grincig, Dreslerov sindrom, Koronarne arterije, Donja uplja vena, Plu?na cirkulaciJa krvi, PeJsmeJker. izvod: Angina pektoris, stenokardiJa, stezanje u grudima (od gr?. i lat. ili od gr?. ) Je skup simptoma, me?u koJima Je vode?i bol, koJi se karakteri e; specifi?nom lokalizaciJom, zra?enjem, du inom traJanja i provokativnim faktorima. Bol naJ?e e lokalizovan u prekordiJumu iza grudne kosti, nastaJe kao posledica razlike izme?u potreba za kiseonikom u sr?anom mi i?u (miokardu) i nemogu?nosti koronarne (arteriJske) cirkulaciJe srca da zadovolji sopstvene potrebe. Mehanizam nastanka bola u stenokardiJi ili angini pektoris niJe ta?no poznat, ali se pouzdano zna da se on Javlja kada Je sr?ani mi i? izlo en hipoksiJi izazvanoJ mnogobroJnim uzrocima kad rastu potrebe miokarda za kiseonikom. Uz bol u anginoznom napadu se mogu Javiti i neurovegetativni simptomi; tahikardiJa (ubrzan rad srca), povi en krvni pritisak, mu?nina itd. Osoba koJi ima anginu pektoris mo e voditi normalan ivot, ali mora biti upoznata sa svoJim stvarnim zdravstvenim stanjem i mogu?im rizicima, da redovno uzima propisanu terapiJu, redovno pose?uJe lekara i istraJno do kraJa ivota sprovodi pravilan i zdrav na?in ivota. Prvi opis klini?kog sindroma angine pektoris datira iz 17. veka u autobiografiJi engleskog knji evnika Edvarda Hajda (Edward Hyde 1609-1674), grofa od Klarendona . ...


This item is Non-Returnable.

 
Details
  • ISBN-13: 9781233999187
  • ISBN-10: 1233999184
  • Publisher: Books LLC, Wiki Series
  • Publish Date: September 2011
  • Page Count: 66


Related Categories

 
BAM Customer Reviews