menu
{ "item_title" : "TruyỆ", "item_author" : [" Hoàng Long "], "item_description" : "Đọc Murakami bao giờ ch ng ta cũng cảm thấy nỗi hoang vu buốt gituổi xu n th . Cthể n i Murakami lnhvăn tinh tế nhất viết về nỗi cđơn. Những c u chuyện nhỏ b , tỉ tlu n mang vết dấu của ngấn lệ tho ng qua hồn người. Con người cvẻ từng trải, hi n ngang đi trong gibụi của đời thực ra lại rất mong manh, dễ ch ng l ng vnhững điều xưa cũ. Những vết thương tuổi hai mươi dường như kh ng bao giờ l nh hẳn, sự vụn vỡ của t nh y u vdư vị cay đắng sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Nhiều khi ta muốn t m lại, đ i l c muốn để nhạt phai nhưng kh ng bao giờ qu n đi m i m i. Dưới m i t c bạc phơ, đ u ngờ c n điều thổn thức. Vniềm đau lu n c n đ , trong ta vĩnh viễn u ho i...", "item_img_path" : "https://covers3.booksamillion.com/covers/bam/1/71/661/675/1716616751_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "16.00", "online_price" : "16.00", "our_price" : "16.00", "club_price" : "16.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }
Truy&#7878|Hoàng Long
TruyỆ : n NgẮn Murakami Haruki Nghiên CỨu VÀ Phê Bình
local_shippingShip to Me
In Stock.
This item is Non-Returnable.
FREE Shipping for Club Members help

Overview

Đọc Murakami bao giờ ch ng ta cũng cảm thấy nỗi hoang vu buốt gi tuổi xu n th . C thể n i Murakami l nh văn tinh tế nhất viết về nỗi c đơn. Những c u chuyện nhỏ b , tỉ t lu n mang vết dấu của ngấn lệ tho ng qua hồn người. Con người c vẻ từng trải, hi n ngang đi trong gi bụi của đời thực ra lại rất mong manh, dễ ch ng l ng v những điều xưa cũ. Những vết thương tuổi hai mươi dường như kh ng bao giờ l nh hẳn, sự vụn vỡ của t nh y u v dư vị cay đắng sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Nhiều khi ta muốn t m lại, đ i l c muốn để nhạt phai nhưng kh ng bao giờ qu n đi m i m i. Dưới m i t c bạc phơ, đ u ngờ c n điều thổn thức. V niềm đau lu n c n đ , trong ta vĩnh viễn u ho i...

This item is Non-Returnable

  • ISBN-13: 9781716616754
  • ISBN-10: 1716616751
  • Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
  • Publish Date: September 2020
  • Dimensions: 9 x 6 x 0.78 inches
  • Shipping Weight: 1.12 pounds
  • Page Count: 348

Related Categories